Знання у власному ВІРТУАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ

Освітні програми Класичного приватного університету за проектом мережевої освіти з Міжнародною академією сучасної освіти "Вертекс"

3-й курс

SKU081-3z
Освітня програма: 081 Право, 3 курс заочної форми навчання