Знання у власному ВІРТУАЛЬНОМУ КАБІНЕТІ

Освітні програми Класичного приватного університету за проектом мережевої освіти з Міжнародною академією сучасної освіти "Вертекс"

2-й курс

SKU081-2z
Освітня програма: 081 Право, 2 курс заочної форми навчання