Модульний контроль 3.
Загальна психологія
Даний модуль містить тестові завдання з єдиним правильним варіантом відповіді за темами лекцій №№ 1-9 БЛОКУ 1.
Прізвище, ім'я (по батькові)
Дані заповнюються українською мовою
Ваш актуальний email (логін для входу в особистий кабінет)
1. СПІВВІДНЕСІТЬ ТИП ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ТИП ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
1) сильний, врівноважений, рухливий:
2) сильний, неврівноважений, гальмування відстає, переважає збудження
3) сильний, врівноважений, інертний
4) слабкий
2. ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ПСИХОАНАЛІЗУ, ПРОВІДНУ РОЛЬ У ДЕТЕРМІНАЦІЇ ПОВЕДІНКИ ВІДІГРАЄ НЕСВІДОМЕ:
3. Свідомість людини зароджується, розвивається та виявляється в ... .
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
4. ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ВИХОДИТЬ СКОРІШЕ З ПЕСИМІСТИЧНОГО УЯВЛЕННЯ ПРО ПРИРОДУ ЛЮДИНИ:
5. ІЄРАРХІЧНУ ПІРАМІДУ ПОТРЕБ РОЗРОБИВ:
6. Визначте основні теорії емоцій:
1) виникнення емоцій зумовлено змінами у руховій сфері:
2) емоції людини мають тваринне походження і з розвитком психіки зникатимуть:
3) позитивні емоції виникають у тому випадку, якщо зворотна інформація збігається або перевищує очікувану, і, навпаки, нестача зворотної інформації породжує негативні емоції:
4) всі виразні рухи, що супроводжують емоції, є результатом всередині органічних змін в організмі:
7. Адаптаційну теорію стресу було створено
8. Психіка – це особлива ... високоорганізованої матерії.
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
9. НА ДУМКУ БІЛЬШОСТІ КЛАСИЧНИХ БІХЕВІОРИСТІВ, ОСНОВНИМ МЕХАНІЗМОМ МОТИВАЦІЇ Є ПРИНЦИП:
10.Вроджені анатомо-фізіологічні особливості нервової системи, мозку, що становлять природну основу розвитку здібностей ... .
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
11. АКЦЕНТУАЦІЇ – ЦЕ ТАКІ ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ ХАРАКТЕРУ, ЯКИМ НЕ ВЛАСТИВІ:
12. Погляди на стрес як універсальну реакцію організму на різні за своїм характером подразники належать...
13. Дія – це процес, спрямований на досягнення ... мети.
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
14. МИСЛЕННЯ ЯК СПОЛУЧЕННЯ ЧУТТЄВИХ УЯВЛЕНЬ РОЗГЛЯДАЛОСЯ В МЕЖАХ:
15. ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ВИНИКЛА ЯК “ТРЕТЯ СИЛА” ПО ВІДНОШЕННЮ ДО:
16. Яким видам вищих почуттів відповідають такі визначення? Почуття:
1) що виникають у процесі людської діяльності:
2) які відчуває людина під час сприйняття явищ дійсності під кутом зору морального начала:
3) які у людини у процесі придбання знань:
18. ЗДАТНІСТЬ ВИБІРКОВО Й СПЕЦИФІЧНО ВІДПОВІДАТИ НА ЖИТТЄВО ЗНАЧУЩІ ВПЛИВИ СЕРЕДОВИЩА ВІДПОВІДНО ПОТРЕБАМ ОБМІНУ РЕЧОВИН ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ОРГАНІЗМУ МАЄ НАЗВУ:
19.Вищий рівень творчих проявів особистості ... .
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
20. ПСИХОАНАЛІЗ – ЦЕ НАЗВА:
21. Арістотель вважав, що розум (психіка) – це одна з ... тіла.
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
22. У ХАРАКТЕРІ ОСОБИСТІСТЬ ВИЯВЛЯЄТЬСЯ З БОКУ:
23. Яким емоційним проявам відповідають такі ознаки:
1) загальний емоційний стан, який протягом тривалого часу впливає на всю поведінку:
2) сильний емоційний стан, який протягом тривалого часу впливає на всю поведінку:
3) стан зростаючої емоційної напруги, що виникає у конфліктних ситуаціях. Перешкоди, повязані із сильною мотивацією – загрозою для благополуччя особистості:
4) стан, що характеризується вольовою спрямованістю:
5) стан напруги, що виникає під впливом сильних впливів:
24. ЗДАТНІСТЬ ВИБІРКОВО Й СПЕЦИФІЧНО ВІДПОВІДАТИ НА ЖИТТЄВО ЗНАЧУЩІ ВПЛИВИ СЕРЕДОВИЩА ВІДПОВІДНО ПОТРЕБАМ ОБМІНУ РЕЧОВИН ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ОРГАНІЗМУ МАЄ НАЗВУ:
25. РЕАКЦІЯ НА НАЙМЕНШУ СИЛУ ЗОВНІШНЬОГО ПОДРАЗНИКА Є ПОКАЗНИК:
26. Напрямок, у рамках якого вивчається управління стресами в організаціях...
27. Високий рівень розвитку спеціальних здібностей ... .
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
28. ФІЗІОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ ВЧЕННЯ ПРО ТЕМПЕРАМЕНТ ПОЧИНАЄТЬСЯ З:
29. ПЕРША ТЕОРІЯ МИСЛЕННЯ БУЛА ЗАПРОПОНОВАНА У МЕЖАХ:
30. Перша психологічна лабораторія була заснована В.Вундтом у ... р.
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
31. З ПЕРЕХОДОМ ОРГАНІЗМУ З ГОМОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА ДО МАТЕРІАЛЬНО ОФОРМЛЕНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРЕДМЕТІВ ПОВ’ЯЗАНЕ ВИНИКНЕННЯ:
32. ЯКЕ З НАВЕДЕНИХ ПОНЯТЬ ВІДПОВІДАЄ “PSYCHE” У СТАРОДАВНІХ ГРЕКІВ:
33. ТЕМПЕРАМЕНТ І ХАРАКТЕР ОСОБИСТОСТІ ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ:
34. Ставлення до обєкта, який викликає бажання його пізнати ... .
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
35. ЯКА ВІДПОВІДЬ Є НАЙБІЛЬШ ТОЧНОЮ? БIХЕВIОРИЗМ НАПОЛЯГАЄ НА:
36. Взаємозалежне відображення мети та умов її досягнення має назву ... .
впишіть слово або фразу, що доповнює/закінчює речення
Будь ласка, перевірте коректність уведеної особистої інформації (П.І.Б та email) на початку форми для правильної ідентифікації при визначенні результатів тестового контролю та їх зарахування.