Модульний контроль 2.
Психологія девіантної поведінки
Даний модуль містить тестові завдання з єдиним правильним варіантом відповіді за темами лекцій №№ 1-5 БЛОКУ 2.
Прізвище, ім'я (по батькові)
Дані заповнюються українською мовою
Ваш актуальний email (логін для входу в особистий кабінет)
1. Система вчинків чи окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві нормам і виявляються у вигляді незбалансованості психічних процесів, неадаптивності, порушенні процесу самоактуалізації або у вигляді ухилення від морального та естетичного контролю за власною поведінкою називається:
Відповідь:
2. Виділяють всі нижченаведені види порушення взаємодії індивіда з реальністю за винятком:
Відповідь:
3. Ознаками психічної патології та психопатологічними розладами зумовлений наступний вид порушення взаємодії з реальністю:
Відповідь:
4. У людей із гіперздатностями, як правило, зустрічається наступний тип порушення взаємодії з реальністю:
Відповідь:
5. Виділяються всі нижченаведені типи девіантної поведінки крім:
Відповідь:
6. Основою для діагностики делінквентної поведінки є:
Відповідь:
7. Одна з форм девіантної поведінки з формуванням прагнення до уникнення реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану називається:
Відповідь:
8. Знижена переносимість труднощів повсякденного життя, поряд із гарною переносимістю кризових ситуацій є ознакою:
Відповідь:
9. Психологічним антиподом адиктивної особистості є:
Відповідь:
10. Феномен «спраги гострих відчуттів» є типовим для:
Відповідь:
11. На думку Е.Берна, у людини існує всі наведені нижче види «голоду» за винятком:
Відповідь:
12. На думку Н.Пезешкіана, існують такі типи «втечі від реальності» за винятком:
Відповідь:
13. Основою девіантної поведінки при патохарактерологічному типі є:
Відповідь:
14. Найчастіше агресивність значною мірою вираженості, що не піддається вольовій корекції, входить до структури:
Відповідь:
15. Суїцидальна поведінка, повязана з кризовими ситуаціями в житті та особистими трагедіями, називається:
Відповідь:
16. До естетичної категорії суїцидальної поведінки належить:
Відповідь:
17. Адиктивні парасуїцидальні спроби здійснюються з метою:
Відповідь:
18. Особи з істеричними розладами особистості частіше обирають:
Відповідь:
19. Прагнення застосування речовин, що призводять до спяніння, з метою помякшення або усунення явищ емоційного дискомфорту називається:
Відповідь:
20. При атарактичній мотивації при застосуванні речовин, що призводять до спяніння, відбувається:
Відповідь:
21. До наркотичних речовин, які мають ефект, що ейфоризує і сприяє швидкому і різкому підвищенню настрою, появі смішливості, благодушності, радості, відносяться всі нижчеперелічені за винятком:
Відповідь:
22. Зміни психічної діяльності, що супроводжуються галюциногенним ефектом та іншими вираженими психопатологічними розладами, спостерігаються при використанні всіх перерахованих нижче наркотичних речовин за винятком:
Відповідь:
23. Нездатність людини відмовитися від запропонованого оточуючими прийому алкоголю чи наркотичних речовин відбиває:
Відповідь:
24. Поняття партнерської сексуальної норми включає всі нижченаведені критерії за винятком:
Відповідь:
25. Сексуальний потяг дорослої людини до підлітків називається:
Відповідь:
26. Вуайєризм - це:
Відповідь:
27. Інверсія статевої (сексуальної) ідентифікації відбувається за:
Відповідь:
28. Захопленість азартними іграми називається:
Відповідь:
29. «Параноя здоровя» — це:
Відповідь:
30. Людина з підвищеним почуттям справедливості, яка бажає домогтися правди навіть у дрібницях, проте не порівнює реально негативні факти і спосіб боротьби з ними називається:
Відповідь:
Будь ласка, перевірте коректність уведеної особистої інформації (П.І.Б та email) на початку форми для правильної ідентифікації при визначенні результатів тестового контролю та їх зарахування.