Реєстр документів про освіту, виданих за результатами проходження професійних курсів за програмами
підвищення кваліфікації / стажування
_________________________________________________________________

Register of documents on education, issued as a result of professional courses in advanced training / internship programs


»